Category: Itsuka Tenma no Kuro Usagi

Itsuka Tenma no Kuro Usagi Ep 12 [Final]: The Definition of Fanservice

Itsuka Tenma no Kuro Usagi Ep 12 [Final]: The Definition of Fanservice

I’m not sure how you did it Zero, but when you wrote off this anime...